GENEL TANITIM

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 7 Kurucu Üye ile kuruluşunu gerçekleştirerek TÜGEM'in 20.10.1995 gün ve 8217 sayılı izin yazıları ile resmen çalışmalara başlamıştır.

Birliğimiz kuruluşuna imkân tanıyan Kanununun verdiği yetki ve sorumluluklar doğrultusunda 2874 üye ile 18.09.2011 tarihinde 6.olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulumuz : Başkan ; Şaban AYTAÇ , Bşk.Yrd. Nail KARAKAYA, Muhasip Üye Salih Güler ve Üyeler İrfan ÖZER , Recep YUTAN, Erhan ŞEKER, Davut BİLGİN'den oluşmaktadır.

PERSONEL DURUMU

Birliğimiz iç organizasyonumda ISO 9001-2000 Kalite Politikası kriterlerine dayalı Sorumlu Müdür e bağlı 7 adet şube müdürlüğünde personel katılımının ön planda olduğu bir kalite politikası ile çalışmalarını yürütmektedir. İdari ve Mali İşler, Teknik İşler ve Sağlık İşler şube Müdürlüğümüz Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uyarak, kaliteli hizmet anlayışının daima ön planda tutarak üyelerimize kaliteli hizmet sunmak için yeni projeler üretmektedir.

Kuruluş kanunumuz ve hedeflerimiz doğrultusunda Birliğimiz faaliyetlerini; 6 Ziraat Mühendisi, 1 İşletmeci, 3 Veteriner Hekim, 7 Vet. Sağ. Teknikeri, 18 Büro Personeli istihdam ederek 35 personel ile yürütmektedir. Bu yapılan çalışmalara Tarım İl Müdürlüğümüz Proje Koordinatörü ile destek vermektedir.

Sağlık İşler şube Müdürlüğümüzün yürüttüğü Islah hedeflerimiz doğrultusunda Yılda ortalama 80000 suni tohumlama ile il içindeki en yüksek tohumlama sayısı ile ıslah ve ırkı sürekli iyileştirme çalışmalarına devam etmekteyiz

SOYKÜTÜĞÜ

Teknik işler şube Müdürlüğümüzün yürüttüğü Sürekli iyileştirme içinde olan Soy kütüğü sistemimizde kayıtlı 88.469 baş hayvan potansiyeline sahip 3115 aktif işletme her ay ziyaret edilerek veri kayıtları alınmakta bu kayıtlar e-ıslah veritabanına işlenerek süt, suni tohumlama, buzağı ve gebe düve desteklemelerinin alınabilmesi için bilgi veri tabanı oluşturulmaktadır.

Tarım ve Köy işleri Bakanlığımızla 2000 yılından bu yana ortak yürütülen tüm hayvanların kayıt altına alınmasını amaçlayan ve soy kütüğü sistemine kaynak oluşturmakta olan önsoy kütüğü kayıt sisteminde de 12.895 işletmede 104.312 baş hayvanın kayıtlarını tutmaktayız. Toplam olarak 16.010 işletmede 192.781 baş hayvanın kayıtları tutulmaktadır. Önsoykütüğü üyelerinin de memnuniyetini göz önüne alarak her ay daha da artan şekilde sistem için de suni tohumlamadan doğan buzağılarına destekleme ödemeleri yapılmaktadır.

 

Birliğimizin kuruluşunun temel amacı olan Soy kütüğü çalışmaları; Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun görülen hayvanların kulak küpesi takılarak, tüm bilgilerinin toplandığı bir veri tabanıdır. Bu veri tabanında kısaca; kaydı tutulan hayvanın ana ve baba isim ve kulak küpe numaraları, doğum tarihleri, ırkları, işletme numaraları, dişi hayvanların tohumlama ve aylık süt verisi bilgileri bulunmaktadır. Aylık olarak İşletme ziyaretlerinden elde edilen soykütüğü ve önsoy kütüğü verilerini Birlik merkez Bilgi işlem bölümünde 10 bilgisayarla girerek kayıt sistemimizin ve veri akışımızın düzenli bir şekilde işlemesini sağlıyoruz.

DÖL KONTROLU PROJESİ

2001 Mart ayında yürürlüğe giren 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile Ülke hayvancılığının gelişiminin sağlamakta ilk şart olan ıslah çalışmaları için kayıtlı hayvanlarımızı sınıflandırarak ırkı iyileştirme ve geliştirmeye özen gösteriyoruz. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda işletmelerimizde eşleştirme çalışmasına aralıksız devam ediyoruz. Eşleştirme çalışması İşletmenizin hedeflerine göre, hangi inek/düve ile hangi boğanın eşleştirileceğini belirleyerek bir generasyon sonra daha iyi bir genetiğe sahip yavrular elde etmenize olanak sağlar. Islah programı son derece ciddi ve sabırlı çalışmayı gerektiriyor. Bu çalışmaların başarılı olması Yetiştiricilerimizin ayakta kalması ve karlı yetiştiricilik yapması, ulusal çıkarlarımızın korunması ve geliştirilmesi için çok büyük önem taşımakta Bu sebeple Döl kontrolü projesi kapsamında yeni boğa adaylarının seçimi için örnek işletmelerde seçilmiş hayvanlara uygun kaliteli spermaların kullanılmasını sağlıyoruz. Ayrıca eşleştirme yapılan işletmelerin eşleştirme sonuçlarına göre ihtiyacı olan spermaları pazarlama bölümümüze bağlı bir sperma satış ekibi ile üyelere ve Veteriner hekimlere satışını gerçekleştiriyoruz.

SUNİ TOHUMLAMA VE EŞLEŞTİRME

Birlik olarak İlimizde 2 Veteriner ve 5 Vet. Sağ. Tek ile suni tohumlama yapılmaktadır. Birlik veterinerlerinin yıllara göre yaptıkları suni tohumlama miktarları 2007 yılında 80.465, 2008 yılında 79.371, 2009 yılında 88.023, 2010 yılında ise 106.035 adet suni tohumlama yapılmıştır. Tekirdağ İli Genelinde ise 18.092011 tarihi itibariyle yapılan suni tohumlama miktarı 81.389'dur.

2005 yılından itibaren veteriner hekimlerle anlaşarak, üye ve üye dışı işletmelerimizde birliğimiz ve özel veteriner hekimler tarafından tespit edilen spermaların kullanılması ile bölgemiz yetiştiricilerinin suni tohumlama taleplerini karşılamaktayız. 2005 yılı suni tohumlama desteklemesi kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ile protokol yaparak tüm serbest veteriner hekimlerle anlaşma imzalanmıştır. Bununla birlikte üye ve üye dışı işletmelerde eşleştirme çalışmalarına başlanmıştır.

DESTEKLEMELER

Ülkemiz hayvancılığını geliştirme kapsamında Birliğimize kayıtlı üye ve üye dışı işletmelere verilen farklı devlet desteklemelerinin dağıtımı tarafımızdan koşulsuz üye memnuniyeti dikkate alınarak kullanmakta oldukları banka hesaplarına çok hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Başlattığımız bu uygulama ile Türkiye de bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Kalitenin sürekli geliştirilmesi için üye ve üye dışı işletmelerimizin ve personelimizin eğitim ve motivasyonunun sağlanması ve geliştirilmesi çalışmaları içerisinde her yeniliği uygulamalı olarak üyelerimize duyurmak için eğitim çalışmaları ve gece toplantıları düzenliyoruz.

Üyelerimizin iç ve dış pazarlarda rekabet gücünün arttırılması, bütçelerine maddi olarak katkı da bulunmak ve yurtdışından hayvan ithalatını önlemek amacıyla; Soy kütüğü ve ön soy kütüğü işletmelerimize kayıtlı damızlık gebe düveleri ihtiyacı olan işletmelere kazandırılmasını sağlıyoruz. Bu çalışma ile hem üyelerimizin maddi çıkarlarını koruyor hem de damızlık alacak olan işletmelere kaliteli hayvanları yurtiçinden temin ederek paramızın ülke içinde kalmasını sağlıyoruz.

TİCARİ YAPIMIZ

İdari ve Mali İşler şube Müdürlüğümüzün Satış ve Pazarlama Bölümü, Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam zamanında karşılama, kaba yem ihtiyaçlarını ucuz ve kaliteli bir şekilde sağlamaları için çeşitli yem bitkisi tohumlarını ( Mısır, Yonca, Fiğ vb.) ve rasyon için yem katkı maddelerini temin ediyoruz. İşletmelerdeki çevre şartlarının uygun olmaması nedeniyle hayvanlarda sağlık sorunlarının ortaya çıkmaması için özellikle meme hastalığı (mastitis) ve bunun sonucunda elde edilen sütün kalitesini düşürmemek için üye işletmelerimize sürekli iyileştirme çalışmalarımız için kaliteli temizlik ve hijyen malzemelerini temin ederek üyelerin hizmetine sunuyor ve bilgilendiriyoruz.

HEDEFLERİMİZ

Soykütüğü kayıtları tutulan hayvan sayımızı yükseltmek

Tüm üye işletmelerimizde eşleştirme çalışmasını yaparak kaliteli, işletmenin ihtiyacına göre sperma kullanılmasını sağlamak

Tüm üye işletmelerimizde besleme çalışmasını yaparak, işletmenin ihtiyacına göre rasyon hazırlamak

Islah amaçlı suni tohumlama çalışmalarımızı veteriner hekimlerle beraber yürüterek daha verimli sürüler elde etmek.

Üyelerimize kendi imkanlarımızla daha fazla hizmet götürebilmek için; araç , eleman ve teknik donanımımızı arttırmak

Yetiştiricilerimize süt, suni tohumlama, buzağı, damızlık hayvan satışında verilen desteklemelerin devamını sağlamak için Merkez Birliğimizle koordineli olarak Bakanlığımızda gerekli çalışmaları yapmak.

Koruyucu aşılama (Şap, Brucella, mastitis, v.s ) hastalıklara karşı yetiştiricilerimizi bilgilendirerek bölgemiz hayvancılığını koruma altına almak

Damızlık düve yetiştiriciliğini teşvik ederek Sertifikalı damızlık satışlarını hızlandırma, üyelerimizin kazançlarını artırma ve ülkenin damızlık düve ihtiyacını yurt içinde birlikler tarafından karşılama

Kaliteli yem temini konusunda yem bitkileri tohumu temin etmeye devam etmek.

Üyelerimizin işletme kontrollerini birer aylık dönemler halinde devam ettirmek

Üyelerimize özelikle ıslah, bakım ve besleme konularında düzenli olarak eğitim çalışmaları yapmak

Üyelerimizin her türlü çıkar ve menfaatlerini koruyup, gözetmek

Üyelerimizin gereksinim ve beklentilerinin karşılanması için işletme giderlerinin en büyük bölümünü oluşturan besleme giderlerini en aza indirmek ve doğru besleme yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak için rasyon hazırlama çalışmalarımıza daha çok önem vermekteyiz.

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak öncelikle Tekirdağ daha sonra Türkiye ekonomisine sağladığımız katma değerin, önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bölgesel ve ulusal hedefleri, üyelere yönelik yaklaşımı, evrensel değerleri ve Seçkin yönetici kadronun liderliğinde çalışanları ile ülke hayvancılığına yeni pazarlar sunmaya, üstün kalitede hizmet vermeye hazırız. Üyelerimizin hayvancılık sektörü içindeki birikimlerini, çağdaş yönetim anlayışı ile değerlendirmeye çalışmaktayız. Üyelerimize süratli ve kaliteli hizmet sunmayı ilke edinen Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği, gücünü, bünyesine kattığı üyelerinden almaktadır.

 

Copyright 2011 (C)Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Tel: 0282 262 81 81  Fax : 0282 263 60 04
Hayrabolu Yolu Üzeri 3.Km Hayvan Hastanesi TEKİRDAĞ